Online cursus productiviteit | Duurzaam investeren in tijd | Productiever in de werkomgeving

Hoe optimaliseer jij jouw off- en online werkomgeving en hoe haal jij meer rendement uit jouw werknemers en jouw bedrijf?

Ik bied een workshop “Productiever in de werkomgeving” aan en help bedrijven bij het inrichten en optimaliseren van de off- en online werkomgeving (SharePoint / Office 365) om meer rendement te halen uit jezelf, jouw werknemers en jouw bedrijf.

Brits onderzoek wijst uit dat een werknemer bij een 8-urige werkdag gemiddeld maar 2,53 uur efficiënt werkt en toch zijn wij te druk.

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Maar liefst 14 procent van de werknemers meldt jaarlijks burn-outklachten, 5 procent van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten. Een burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim, de verzuimkosten worden begroot op 1,8 miljard euro per jaar. (Bron: CBS, TNO en Arboned).

Wij zijn in ons dagelijkse werk onnodig veel tijd kwijt aan randzaken, denk hierbij aan het wegwerken van email, het niet kunnen vinden van de nodige informatie, het ontvangen van teveel informatie, alle onnodige vergaderingen en alle onnodige afleidingen en interrupties. Wij hebben te weinig overzicht, gebruiken verschillende werkwijzen die niet op elkaar aansluiten en velen van ons werken binnen ondoordachte, opgelegde systemen. Hierdoor komen wij vaak niet toe aan de belangrijke zaken: datgene waar wij eigenlijk voor zijn ingehuurd, lang voor hebben gestudeerd, in onze kracht staan en onze voldoening uit halen.

De reden hiervoor is dat wij nooit echt hebben geleerd om het werk goed te organiseren en er vaak niet goed is nagedacht over wat werknemers en organisaties nou precies nodig hebben om efficiënt en effectief te kunnen (samen)werken. Er wordt teveel gedacht in het vullen van de 8-urige werkdag, het behalen van de verwachte resultaten en deadlines terwijl er mogelijkheden en kansen liggen om in minder tijd meer en betere resultaten te bereiken, te innoveren, het werkplezier te verhogen en het verzuim terug te dringen. 

Wij willen verandering maar hebben niet de tijd, prioriteit, middelen, energie of inspraak om dit te realiseren. De ingesleten patronen zijn ook moeilijk aan te passen omdat deze afhankelijk zijn van de medewerkers, de medewerkers in samenwerking met anderen en de organisatie als geheel. Het veranderen van een bedrijfscultuur is lastig en het gevolg daarvan is dat wij daardoor maar blijven werken op de manier “zoals wij dat altijd al deden” en elkaars drukte in stand houden.

Enkele cijfers

 • Een werknemer werkt bij een 8-urige werkdag gemiddeld 2,53 uur efficient (Brits onderzoek 2016)
 • Nederlandse medewerkers werken gemiddeld 3 uur per week over, leidinggevenden zelfs 6,5 uur
 • 60 procent van de kantoorwerkers vindt dat ze hun werk niet altijd goed genoeg kunnen doen omdat ze alle benodigde informatie niet snel genoeg kunnen vinden of verwerken
 • Een gemiddelde werknemer wordt om de 11 minuten onderbroken
 • Wij verliezen elke dag gemiddeld 96 minuten aan interrupties (bron: Harvard Business Review)
 • Een onderbreking van 4,5 seconden verdrievoudigd de kans op fouten, een uur focussen is gelijk aan 4 uur werken met afleiding
 • Men switcht gemiddeld 566 keer per dag van taak
 • 15% van de tijd gaat op aan vergaderingen, 67% van alle vergaderingen blijkt niet productief
 • Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed, bij managers is dat 6 op de 10
 • Gemiddeld hebben wij 2617 schermaanrakingen per dag, zware gebruikers 5427, dit is overeenkomstig met een miljoen tot 2 miljoen aanrakingen per jaar
 • 3 op de 5 mensen besteed meer tijd aan de computer dan aan de eigen partner
 • 28% van de week wordt gespendeerd aan email
 • Gemiddeld krijgen wij 124 mails per dag, dat is meer dan 600 per week
 • De gemiddelde werknemer checkt zijn email gemiddeld 11 keer per uur, dat is 88 keer per dag
 • 50% checkt de email voor het ontbijt
 • 50% checkt de werkmail ook thuis

Workshop Productiever in de werkomgeving

In mijn workshop Productiever in de werkomgeving vertel ik over de wisselwerking tussen jouw manier van werken, de inrichting van de werkomgeving, de inrichting van processen en hoe je deze (zowel off- als online) in samenhang kunt optimaliseren om meer rendement te halen uit jouw werknemers en jouw bedrijf.

Ik werk binnen mijn workshop in de volgende stappen:

Stap 1: Scan deelnemers

Om het aanbod af te kunnen stemmen op de behoefte van de groep en voor het instellen van de juiste mindset ontvangen deelnemers aan het begin van de workshop of coaching een QR-code via de beamer. Als je met de camera van jouw telefoon naar de code gaat wordt je automatisch doorverwezen naar een online vragenlijst die je binnen 5 minuten kunt invullen. Na het invullen worden de zwaartepunten voor de groep automatisch inzichtelijk en doorgesproken.

Stap 2: Workshop

Je krijgt tijdens mijn workshop veel praktische en direct toepasbare tips, je kunt zelf invloed uitoefenen op de inhoud.

Zie hier een overzicht van alle mogelijke onderwerpen.

Stap 3: Jouw mening

Na de workshop vraag ik je om jouw mening te geven zodat ik mijn product kan blijven verbeteren. Dit doe je anoniem via een online vragenformulier.

Stap 4: Toegang tot mijn online cursus

Je ontvangt onbeperkt toegang tot mijn online cursus productiviteit wanneer je hebt gekozen voor een workshop inclusief de Online cursus.

Tarieven

 • Workshop 120 min €299,95
 • Workshop 120 min + onbeperkt toegang online cursus 5 tot 10 deelnemers €649,50
 • Workshop 120 min + onbeperkt toegang online cursus 10 tot 20 deelnemers €998,95 
 • Workshop 120 min + onbeperkt toegang online cursus 20 tot 30 deelnemers €1248,45

Alle prijzen zijn inclusief BTW.


Inrichten en optimaliseren off- en online werkomgeving

Ik zoek in samenwerking met de medewerkers en het management naar nieuwe manieren van off- en online samenwerken en kijk vanuit de hele organisatie naar wat er nodig is om de productiviteit, het werkplezier en het rendement te verhogen. Waar lopen jullie nu tegen aan? Wat heb je nodig om het werk beter / optimaal uit te kunnen voeren? Wat gaan jullie met elkaar afspreken over email, informatiemanagement, interrupties en vergaderingen? Welke processen liggen daaronder en welke systemen hebben jullie daarvoor nodig? Hoe gaan jullie die systemen inrichten en hoe gaan jullie de nieuwe manier van werken verduurzamen? 

Door alle participanten in het proces te betrekken ontstaan er geen blinde vlekken en groeit de hele organisatie in gezamenlijkheid naar een nieuwe werkelijkheid waarin niet de systemen, maar de medewerkers centraal staan.

Traject

 1. Gratis vrijblijvend advies- / inventarisatiegesprek
 2. Workshop Productiever in de werkomgeving / behoefte inventarisatie medewerkers
 3. Voorstel inrichting off- en online werkomgeving n.a.v de inventarisatie
 4. Uitwerking voorstel i.s.m. bedrijf
 5. Realisatie / bouw online omgeving inclusief de online cursus productiviteit voor alle medewerkers om het onderwerp op de agenda te houden
 6. Instructie onderhoud / verduurzaming

Tarieven

 • Afhankelijk van wensen en keuzes. Na de inventarisatie ontvangt je een overzichtelijke en nauwkeurige kostenbegroting.