Ik ben naast tijdmaker ook hoofd van de ArtEZ Popacademie in Enschede en ben meer dan trots om elke dag met dit docententeam en met onze studenten te mogen samenwerken.

De Popacademie is opgericht in 2002. Ik kreeg in 2001 de opdracht van de toenmalige directie om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een Popopleiding in Enschede. Ondanks de grote twijfel bij de toenmalige docenten is het toch van de grond gekomen, dit was mede te danken aan de kwaliteiten van het toenmalige hoofd Derk Blijleven en de werkveldcoordinator Danny Sahupala. In 2011 heb ik mede naar aanleiding van het rapport Commissie Dijkgraaf een rigoureuze onderwijsvernieuwing doorgevoerd binnen de Popacademie, dit in goede samenwerking met ArtEZ MediaMusic (opleiding voor o.a. muziekproducers). Studenten van beide afdelingen hebben meer bevoegdheden gekregen op basis van het vertrouwen in hen en omdat zij de actualiteit naar binnen halen. De opleiding is minder “conservatoriaal” geworden, ondernemerschap is meer centraal gaan staan en studenten hebben meer mogelijkheden en tijd gekregen om samen te werken. Er zijn meer mogelijkheden gecreëerd voor de individuele profilering van de studenten binnen meerdere beroepsrollen, ook is er een Productiebedrijf PAMM (Popacademie MediaMusic) opgezet waarbinnen studenten die de minor Musicmanagement volgen werknemers zijn. PAMM Productions is nu de organisator van o.a. het Booster Festival.

This is the most serious curriculum for such a program that I have ever seen

Michael Thaut PhD

Administrative Director, School of the Arts Professor of Music & Neuroscience Scientific Director, Centre for Biomedical Research in Music Colorado State University Ford Collins CO

De onderwijsvernieuwing had in de beginjaren de nodige kinderziektes en is in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld.

“Ik heb veel geleerd op de Popacademie. Samenwerken met mensen, op m’n bek gaan, leren musiceren met mensen die je amper kent. Het is de ideale opleiding!”
Miss Montreal
Artist
“De opleiding heeft me erg gestimuleerd en de juiste tools meegegeven. Ook een vak als Musiconomie had ik niet willen missen. Daar heb ik dagelijks profijt van nu ik een eigen onderneming heb.”
Krystl
Artist

In 2016 heeft de Popacademie en MediaMusic een hele goede beoordeling gekregen van de accreditatiecommissie, dit is een commissie die opleidingen in Nederland en Vlaanderen een keer in de 6 jaar in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap objectief en deskundig beoordeeld op kwaliteit. Op basis van deze beoordelingen worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. De commissie was zeer te spreken over de Popacademie & MediaMusic die de visie op het beroep en beoogde eindkwalificaties effectief hebben weten om te zetten in goed ontwikkelde, hechte curricula die als voorbeeld kunnen dienen voor andere opleidingen. De uitwerking van het opleidingsprofiel is concreet en transparant bevonden en er was veel waardering voor de openheid, de externe gerichtheid van de opleiding die via projecten het werkveld naar binnen haalt. De commissie was ook zeer te spreken over het niveau van de afstudeerproducten.

Een onderwijsprestatie tijdens het internationale symposium “Entrepreneurship in Music” in Oslo (2016) heeft geresulteerd in mooie reacties en dit mooie artikel in de Huffington Post (Webby Award voor beste politieke blog en door The Observer in 2008 de machtigste blog ter wereld genoemd).

Huffington Post

“A more formal approach to such entrepreneurial skill building was strongly evident in the presentation made by Peter Leutscher, Head of MediaMusic, and Davy de Wit, Head of the Academy of Pop Music, from the ArtEZ Institute of the Arts in the Netherlands. It is an Academy devoted to contemporary music as defined by the more established programs at Berklee and the Thornton School at USC that includes in its curriculum film scoring, music production, song writing, technology/production and contemporary performance. There, entrepreneurship is not taught per se, it is part of every day thinking and the students are expected to have this mindset from the very beginning. From the amazing videos (Video of Mandrake’s Monster “Silhouette” and NNENN “Snapshots of Eternity”) they shared you could see that there was absolutely nothing that would give the impression of what Nick Wilson called a “slow burning crisis.” Rather, this was technology in service to an artistry that thrills and delights with its bursting energy and confidence. Students here have a different relationship with their education and they are far more in charge and in control working with teachers as facilitators rather than the protectors of some type of musical Holy Grail” 

(mei 2017)

De Popacademie heeft het afgelopen jaar ingezet op een nieuwe leerlijn Educatie en de leerlijn Onderzoek en ondernemen, om de synergie tussen de beide onderdelen te optimaliseren gekozen voor een integrale leerlijn. Geen apart onderzoek meer in jaar 3 en 4 maar een doorlopende 4-jarige leerlijn om keuzes binnen de opleiding en datgene waar studenten mee bezig zijn binnen de projecten producties beter te leren/kunnen verantwoorden en onderbouwen. Voordelen van deze nieuwe leerlijn zijn o.a. een verbeterde integratie van onderzoek binnen alle curriculumonderdelen, verbeterde fasering van de Projecten producties (meer open in jaar 1 en 2, betere verantwoording jaar 3 en 4), verbeterde inhoudelijke ondersteuning en een betere verdeling van de studielast. De leerlijn past nu beter bij de opleiding en bij wat het werkveld van onze afgestudeerden verwacht.

Portfolio

Over mijn projecten en resultaten

Onderwijs

Over mij in het onderwijs

CV

Over mijn opleidingen en werkervaring

Muziek

Over mij in de muziek