Ik heb in oktober 2017 een aanvraag gedaan bij het Innovatiefonds ArtEZ voor een nieuwe Master “Concepting in Creative industries, Society & Economics”.

In november 2017 is deze aanvraag door het College van Bestuur goedgekeurd, enerzijds was ik erg blij maar aan de andere kant was ik mij er ook van bewust dat ik echt aan de bak moest. In April 2018 heb ik de samenwerking opgezocht met de reeds bestaande Master Muziek en daarbij is het besluit genomen om deze 2 masteropleidingen samen te voegen tot 1 sterker geheel: de Master “Sound of Innovation”.

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik tijdens een expertmeeting in december 2018 alle kritische deelnemers na mijn eerste presentatie met de armen over elkaar naar de grond zag kijken, dat is meestal geen goed teken maar ik ben dat bij het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs wel vaker tegengekomen :-).

In januari 2019 werd ik de projectleider voor de ontwikkeling van deze master en was in goede samenwerking met collega’s verantwoordelijk voor de constructie, het programma, de inhouden en de bouw van de digitale leer- en werkomgeving. Nu in de laatste fase van de afronding van dit project aanbeland, in september gaan wij van start!

Een korte beschrijving van deze masteropleiding:

Door de opkomst van wisselende organisatieverbanden als gevolg van de robotisering en AI veranderen ook de eisen die aan toekomstige werknemers worden gesteld. Transdisciplinariteit of het vermogen om verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen, wordt belangrijker. De behoefte aan veelzijdigheid ontstaat niet alleen vanuit het aanpassingsvermogen dat van werknemers wordt gevraagd, maar ook vanuit de uitdagingen waarvoor teams zich geplaatst zien, die steeds ingewikkelder worden. Technische vaardigheden, marktkennis, financieel inzicht en mensenkennis kunnen er bijvoorbeeld allemaal aan te pas komen om snel op veranderende omstandigheden in te spelen. Volgens de schrijver Howard Rheingold, gaat “transdisciplinariteit verder dan het bij elkaar brengen van onderzoekers uit verschillende vakgebieden in multidisciplinaire teams. Het houdt in dat mensen worden opgeleid die de taal van verschillende disciplines verstaan.”

De Master Sound of Innovation biedt studenten de ervaring, expertise en netwerken in de driehoek creativiteit – maatschappij – ondernemerschap om vanuit Muziek gedacht (als middel of motor) tot culturele, sociale en economische vernieuwingen te komen.

Deze master gaat bijdragen aan het professionaliseren van de creatieve industrie en het ontwikkelen van hybride ondernemerschap en creativiteit binnen deze en andere sectoren.

Aankomend jaar stromen studenten in vanuit de opleidingen van het ArtEZ Conservatorium, waaronder de ArtEZ Popacademie, ArtEZ MediaMusic, ArtEZ Docent Muziek Enschede, ArtEZ Muziektherapie. Vanaf 2020 zal deze master zich ook richten op alumni van de creatieve- , maatschappelijke- en business gerelateerde bacheloropleidingen / universiteiten: change-makers die het anders zien, nieuwe verbindingen willen aangaan en de wereld willen verbeteren met onderzoek, nieuwe initiatieven / concepten en innovatieve producten op het gebied van de creatieve industrie, economie, onderwijs (invloed van nieuwe informatie/communicatie technologieën, digitale didactiek) en zorg.

Deze nieuwe master is een van de pathways binnen de master Muziek (Arnhem | Enschede | Zwolle) en heeft in samenwerking met de Master Muziektherapie een toenemende diversiteit aan leeruitkomsten door nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en innovatie op de snijvlakken van de verschillende disciplines. 

Studenten zijn als “werknemer binnen een zelflerende organisatie” in samenwerking met experts bezig met het creëren van duurzame, toekomstbestendige producten op het gebied van o.a. muziek, zorg, educatie en technologie waarbij van de disciplines de kwaliteiten en mogelijkheden voor synergie optimaal worden benut. Zij verkennen, onderzoeken, conceptualiseren, ontwerpen en veranderen de creatieve industrie, maatschappij en economie vanuit een breder perspectief. De opgedane kennis wordt direct terugvertaald naar de bacheloropleidingen te Enschede en overige opleidingen ArtEZ.

Categories: Onderwijs

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.