Mijn projecten en resultaten

September 2020

Onderwijsvernieuwing ArtEZ Popacademie 3.0

Doelen: 

 • Verhelderen en vereenvoudigen onderwijsaanbod en onderwijsbeschrijvingen binnen een nieuwe Elo, meer uniformiteit
 • Flexibilisering onderwijs (flexibele leertrajecten, minder plaats en tijd-afhankelijk, de mogelijkheid bieden om vakken eerder af te sluiten)
 • Optimaliseren balans tussen fysiek / online & blended
 • Minder Druk voor studenten, docenten en onderwijsorganisatie: minder verplichtingen, minder moeten, meer mogen
 • Minder “school”, meer ruimte voor experiment: minder “dwangbuis”, meer ruimte om te kunnen falen: Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better
 • Minder toetsen door o.a. meer integratief toetsen, het elimineren van toetsen en het elimineren van onnodige verdubbelingen
 • Betere spreiding studielast
 • Betere toets-spreiding ter bevordering van het continue studiegedrag en minder pieken in de toetsperiodes
 • Minder toetsgericht opleiden: meer vanuit de intrinsieke motivatie productgericht laten studeren. Er komen ook meer mogelijkheden om producten te pitchen aan het nationale- en internationale werkveld
 • De samenhang tussen de modules en de samenwerking tussen docenten bevorderen
 • De mogelijkheden voor samenwerking tussen docenten-docenten, docenten-studenten en studenten-studenten (ook jaargroep overstijgend) optimaliseren
 • Meer onderwijs op maat

Resultaat: gerealiseerd

Mei 2020

Ontwikkeling Intelligent intranet terStal Familiemode

Doelen:

 • Verbeteren informatievoorziening
 • Verbeteren vindbaarheid van informatie
 • Verbeteren online samenwerken in Microsoft 365
 • Verbetering informatievoorziening voor leveranciers
 • Optimaliseren productiviteit
 • Ontwikkeling persoonlijke online werkomgeving voor de directie

Resultaat: in ontwikkeling

Maart 2020

Herziening toetsplan en informatievoorziening ArtEZ Popacademie i.v.m. corona

Doelen:

 • Het centraal organiseren van informatie tijdens de corona-periode in SharePoint Microsoft 365
 • Helderheid creëren voor studenten, docenten en onderwijsorganisatie
 • Organisatie online onderwijs in Teams Microsoft 365 i.s.m. docenten
 • Herziening toetsplan
 • Herziening en ontwikkeling procedures (o.a. online schriftelijk klassikaal toetsen en online toelatingen)
 • Herziening afstudeertraject
 • Bevorderen continue studiegedrag
 • Beperken studievertraging

Resultaat: gerealiseerd

Maart 2020

Ontwikkeling Intelligent intranet Bibliotheek Enschede

Doelen:

 • Optimaliseren thuiswerken tijdens coronaperiode
 • Verbeteren informatievoorziening
 • Verbeteren vindbaarheid van informatie 
 • Verbeteren online samenwerken binnen 6 locaties met 23 afdelingen in Microsoft 365
 • Optimaliseren productiviteit

Resultaat: gerealiseerd

Januari 2020

Ontwikkeling Associate Degree ArtEZ Conservatorium Enschede

Doelen:

 • Initiëren en ontwikkelen van een nieuwe Associate Degree
 • Versterken van het ArtEZ Conservatorium Enschede
 • Verbeteren aansluiting op de huidige pop-sector
 • Verbeteren doorstroom MBO-HBO
 • Ontwikkeling curriculum

Resultaat: in ontwikkeling

December 2018

Ontwikkeling Master Sound of Innovation ArtEZ Conservatorium Enschede

Doelen:

 • Initiëren en ontwikkelen van een nieuwe innovatieve Masteropleiding
 • Versterken van het ArtEZ Conservatorium Enschede
 • Instroom vanuit opleidingen uit de creatieve-, technologische-, economische- en maatschappelijke sectoren met mogelijkheden voor onderzoek en innovatie op de snijvlakken van de verschillende disciplines voor het creëren van duurzame, toekomstbestendige producten op het gebied van o.a. muziek, zorg, educatie en technologie waarbij van de disciplines de kwaliteiten optimaal worden benut.
 • Ontwikkeling curriculum

Resultaat: gerealiseerd

Augustus 2018

Eigen onderneming: Minder Druk / Davy de Wit Coaching & Advies

Tijdmaker bij minderdruk.nl

Producten:

 • Website www.minderdruk.nl / www.davydewit.com
 • Minder Druk, meer tijd (coaching en workshop Duurzaam investeren in tijd)
 • Minder Druk in de werkomgeving (advies inrichten en optimaliseren werkomgeving, advies online werkomgeving in SharePoint, Intranet, workshop Minder Druk in de werkomgeving en workshop Persoonlijke online werkomgeving)
 • Minder Druk online cursus

Resultaat: gerealiseerd

Februari 2017

Ontwikkeling Digitale leer- en werkomgeving Faculteit Muziek Enschede

Doelen:

 • Elkaar versterken
 • Verbeteren informatievoorziening
 • Verhogen transparantie
 • Online samenwerken (ook afdeling overstijgend)
 • Kennisdeling afdelingoverstijgend
 • Uniformeren en gezamenlijk verbeteren van onderwijsorganisatorische processen In ontwikkeling i.s.m. hoofden, docenten, onderwijsorganisatie, Onderwijs en Kwaliteit en ICT

Resultaat: gerealiseerd

Februari 2016

Ontwikkeling Digitaal beoordelen ArtEZ Conservatorium Enschede

Doelen:

 • Verbeteren informatievoorziening
 • Vergroten transparantie
 • Verhelderen toetsplan
 • Verbetering verwerking toetsresultaten
 • Verbetering vindbaarheid van resultaten
 • Feedback inzichtelijk als middel voor groei
 • Bevorderen efficiëntie onderwijsorganisatie
 • Verbeteren archief opbouw voor inspectie- en accreditatie doeleinden

Resultaat: gerealiseerd

Maart 2015

Verbeteren organisatiestructuur / strategisch personeelsmanagement

Doelen:

 • Verbeteren samenwerking docenten Popacademie
 • Vergroten teamverantwoordelijkheid
 • Docenten meer aanspreken op hun professionaliteit, talenten en ambities
 • Studenten meer mogelijkheden bieden om docenten te benaderen vanuit hun expertisegebieden

Resultaat: gerealiseerd

Februari 2015

Initiator Projectplan locatie-profilering E2021 i.s.m. hoofden locatie Enschede

Doelen:

 • Verhelderen locatieprofilering
 • Elkaar versterken
 • Versterken ArtEZ Conservatorium
 • Synergie opzoeken binnen de locatie Enschede en het cluster Popacademie & MediaMusic / Muziektherapie & Docent Muziek
 • Bevorderen samenwerking tussen studenten, docenten en hoofden (afdeling overstijgend)
 • Versterken onderzoek

Resultaat: in ontwikkeling

September 2014

Ontwikkeling Digitaal beoordelen ArtEZ Popacademie

Doelen:

 • Verbeteren informatievoorziening
 • Vergroten transparantie
 • Verhelderen toetsplan
 • Verbetering verwerking toetsresultaten
 • Verbetering vindbaarheid van resultaten
 • Feedback inzichtelijk als middel voor groei
 • Bevorderen efficiëntie onderwijsorganisatie
 • Verbeteren archief opbouw voor inspectie- en accreditatie doeleinden

Resultaat: gerealiseerd

November 2013

Ontwikkeling visie op Minoren ArtEZ / samenwerken

Doel:

 • Samenwerking tussen de faculteiten ArtEZ bevorderen vanuit een bottom up benadering

Resultaat: gerealiseerd binnen het cluster Popacademie & MediaMusic

November 2013

Aanbeveling aan het CvB: 4e locatie “ArtEZ in the Cloud”

Doelen:

 • Locaties Arnhem Enschede en Zwolle online verbinden
 • Anticiperen op de student van de toekomst (learn anytime, anyplace, anywhere)
 • Vergroten zichtbaarheid ArtEZ (nationaal en internationaal) met netwerk en verbindingen als USP

Resultaat: in ontwikkeling

September 2011

Ontwikkeling Productiehuis ArtEZ Popacademie & MediaMusic

Invoering projectonderwijs en Productiebedrijf Popacademie & MediaMusic Productions (i.s.m. Peter Leutscher)

Doelen:

 • Meer bevoegdheid bij de studenten
 • Verbreding afstudeerdifferentiaties
 • Bevorderen afdeling overstijgende samenwerking
 • Bevorderen ondernemendheid
 • Bevorderen interdisciplinariteit
 • Versterking verbinding met de buitenwereld / industrie
 • Sterker profileren t.o.v. de andere popopleidingen (nationaal en internationaal)
 • Vergroten zichtbaarheid

Resultaat: gerealiseerd

September 2004

Ontwikkeling integraal theorie onderwijs Popacademie

Doelen: 

In teamverband versterken van de

 • Inhouden
 • Relevantie verduidelijken binnen authentieke leersituaties
 • Synergie tussen theorie- bandcultuur en hoofdvakonderwijs

Resultaat: gerealiseerd

September 2003

Ontwikkeling doorstroomminor ROC van Twente

Doel:

 • Verbeteren doorstroom MBO-HBO

Resultaat: gerealiseerd

September 2002

Oprichting Saxion Popacademie (Later ArtEZ Popacademie)

I.s.m. Derk Blijleven en Danny Sahupala

Doelen:

 • Meer popmuziek binnen het Conservatorium
 • Aansluiten op de doelstellingen van de Muziekstad Enschede en het voorgenomen Muziekkwartier

Resultaat: gerealiseerd

September 2001

Onderzoek bestaansrecht HBO Popopleiding Enschede

In samenwerking met Ruud Weber en Frits Maters (in opdracht van toenmalig directeur Eddy Tulp n.a.v. advies visitatiecommissie)

Doelen:

 • Meer popmuziek binnen het Conservatorium
 • Aansluiten op de doelstellingen van de Muziekstad Enschede en het voorgenomen Muziekkwartier

Resultaat: bestaansrecht bewezen maar binnen het Conservatorium veel twijfel over de haalbaarheid

Augustus 1996

Eigen onderneming Davy de Wit Muzieklespraktijk

Gitaar, basgitaar, theorie, gehoortraining, improvisatie en compositie

Resultaat: gerealiseerd en opgeheven i.v.m. werkzaamheden aan het Conservatorium Enschede

Portfolio

Over mijn projecten en resultaten

Onderwijs

Over mij in het onderwijs

CV

Over mijn opleidingen en werkervaring

Muziek

Over mij in de muziek