Ik help organisaties met de inrichting van de off- en online werkomgeving of social intranet.

Ik zoek in samenwerking met de medewerkers en het management naar nieuwe manieren van off- en online samenwerken. Ik kijk vanuit de hele organisatie naar wat er nodig is om de communicatie te verbeteren en de productiviteit, het werkplezier en het rendement te verhogen. Waar lopen jullie nu tegen aan? Wat heb je nodig om het werk beter / optimaal uit te kunnen voeren? Wat gaan jullie met elkaar afspreken over email, informatiemanagement, interrupties en vergaderingen? Welke processen liggen daaronder en welke systemen hebben jullie daarvoor nodig? Hoe gaan jullie die systemen inrichten en hoe gaan jullie de nieuwe manier van werken verduurzamen?

Door alle participanten in het proces te betrekken ontstaan er geen blinde vlekken en groeit de hele organisatie in gezamenlijkheid naar een nieuwe werkelijkheid waarin niet de systemen, maar de medewerkers centraal staan.

Het traject bestaat uit de onderstaande de stappen, hier kan in overleg van worden afgeweken.

Tijdens dit adviesgesprek vindt er een inventarisatie plaats wat er binnen jouw bedrijf nodig is en wat de mogelijkheden zijn voor het optimaliseren van de productiviteit.

Tijdens mijn workshop Minder Druk in de werkomgeving kijken wij in samenwerking met alle betrokken medewerkers naar wat er leeft, welke wensen er zijn en wat de mogelijke oplossingen zijn.

Na mijn workshop en de inventarisatie kom ik met een voorstel voor het inrichten en optimaliseren van de off- en online werkomgeving of social intranet. 

In deze fase wordt het voorstel in samenwerking met het management geconcretiseerd en eventueel vertaald naar een nieuwe online werkomgeving of social intranet in Microsoft 365.

In deze fase wordt de online werkomgeving gebouwd en getest.

In deze fase wordt het personeel geinstrueerd in het gebruik en onderhoud van de nieuwe online omgeving.

Tarieven

Afhankelijk van wensen en keuzes. Na de inventarisatie ontvang je een overzichtelijke en nauwkeurige kostenbegroting.

Meer informatie en afspraak maken

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor het inrichten en optimaliseren van de off- en online werkomgeving of wil je een afspraak maken?

Neem dan contact met mij op via WhatsApp, via het formulier of bel 06 4321 9550.

Advies

Inrichten en optimaliseren werkomgeving

Workshop

Minder Druk op je werk

Online persoonlijk

Een persoonlijke online werkomgeving

Workshop

Persoonlijke online werkomgeving

Nog geen Microsoft 365?

Ik ben partner van Microsoft.

Microsoft 365 is een abonnementsservice in de cloud die de beste hulpprogramma’s samenbrengt voor de manier waarop mensen tegenwoordig werken. Door best-in-class apps zoals Excel en Outlook te combineren met krachtige cloudservices zoals OneDrive en Microsoft Teams, kan iedereen op elk apparaat van alles maken en delen dankzij Microsoft 365.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin